Участие на ОНАХТ в ІV Международен форум “Българско наследство”

На 24-26 август 2018 представители на България, Молдова, Румъния и Украйна взеха участие в 42236170_2228580330690974_6234428364841549824_n, който се проведе в Балчик, България. Украйна бе представена от делегация от региона Одеса, състояща се от 160 души. Сред тях са известни учени и млади историци, ангажирани в изследване на местните земи и национални традиции, както и голяма група творчески колективи. Националната академия по хранителни технологии в Одеса беше представена от к.е.н., доцент, директор на УНИПЕиМ Г.Е.Венщейна Каламан Олга, българка по произход. Олга  започна да изучава българския език, да изучава културата и историята на нейния народ. Първото, но много важно постижение беше доклад във форума на тема “Лозарство и винарство Бесарабия: история и време”. Доклада разкри историята на лозарството в Бесарабия, състоянието на индустрията днес и предлага предложения за ефективна стратегия за развитието на индустрията в бъдеще. Ние добавяме, че целта на Международния форум е развитието на приятелски отношения за опазване и пропаганда на българската култура, история и изкуство.