Колектив

я

 Василина Ковальова

Директор на Центъра за украинско-българско сътрудничество
Асистент в катедрата на Технологии за обработка на зърно
Ръководител на лабораторията за “Оценка на хлябопекарското качеството  на зърното и брашното”