Конференції

П Л А Н
проведення Міжнародних наукових конференцій в Болгарії

в 2017 -2018 рр.


п/п
Назва  Місце
проведення
Термін
прове-дення
1. 18-th International Conference on Computer Systems and Technologies

CompSysTech’17
Інформація: http://www.compsystech.org/

University of Ruse, Bulgaria 23-24 June 2017
2. International conference “Food Science, Engineering and Technologies 2017”
Інформація: http://scienwork.uft-plovdiv.bg/en/index
Plovdiv, Bulgaria 20-21 жовтня

2017

3. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Високі технології. Бізнес. Суспільство 2018”
Інформація: http://www.hightechsociety.eu/
Боровец,
Болгарія
12-15 березня
2018 р.